Konkurs plastyczny - DZIEŁO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA PODEJMOWANE PRZEZ WSPÓŁCZESNYCH[ Tytuł ]

DZIEŁO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA PODEJMOWANE PRZEZ WSPÓŁCZESNYCH -TO KONKURS PLASTYCZNY ORGANIZOWANY PRZEZ ORAWSKIE CENTRUM KULTURY. WZIĘŁO W NIM UDZIAŁ PONAD 500 OSÓB Z CAŁEGO PODTATRZA. Z NASZEJ SZKOŁY ZOSTAŁO PRZESŁANY OSIEMNAŚCIE PRAC, STARANNIE PRZYGOTOWANYCH PODCZAS ZAJĘĆ. JEDNA Z NICH, PRACA ZOFII MARTINCZAK UCZENNICY KLASY PIERWSZEJ ZDOBYŁA WYRÓŻNIENIE. GRATULACJE !!!