INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Szanowni Państwo,

informujemy, że Szkoła Podstawowa w Rzepiskach jako Administrator danych
osobowych z siedzibą w Rzepiskach, Bryjów Potok 1, 34-532 Jurgów, na
podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
wyznaczył:
INSPEKTORA OCHRONY DANYCH – mgr inż. Andrzeja Skupnia
​​Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy poprzez:
 pocztę: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska,
ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska,
 adres e-mail: iod@ugbukowinatatrzanska.pl,
 telefon stacjonarny: 18 20 008 70 wew. 68,
 telefon komórkowy: 663 226 661,
 przyjęcia stron.
Biuro Inspektora Ochrony Danych mieści się w Urzędzie Gminy Bukowina
Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska, pokój 06.
Przyjmowanie stron:
 poniedziałek - w godz. 11 00 – 17 00 ,
 wtorek - w godz. 7 30 – 15 30 ,
 środa, czwartek – w godz. 7 30 – 16 30 

Klauzula informacyjna SP w Rzepiskach

Klauzulainformacyjna w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych