Autoprezentacja, przedsiębiorczość i rozumienie nowych mediów

#SzkołaMyśleniaPozytywnego

Na przełomie maja i czerwca Szkoła Myślenia Pozytywnego zaproponowała naszym uczniom następujący temat: „Autoprezentacja, przedsiębiorczość i rozumienie nowych mediów”.

W ramach tematu uczniowie klasy 5 i 6 na zajęciach techniki rozwiązywali zadania i gry dydaktyczne dotyczące przedsiębiorczości, w szczególności: rodzajów wydatków, sposobów oszczędzania, gospodarowaniem pieniędzmi we własnej rodzinie oraz zasobami swojego kieszonkowego.

Podsumowaliśmy także kilkudniowy projekt dotyczący przedsiębiorczości, który realizowany był podczas Zielonej Szkoły nad morzem. Podczas tej szkoły dzieci używając zabawowych banknotów mogły "sprzedawać własne wyroby (ozdoby z kamyków, korale z muszelek itp.), a także świadczyć usługi (sprzątanie pokoju, nauka gry na gitarze, czesanie, itp.) Dzieci widziały, jakie pułapki mogą je czekać podczas wydawania i zarabiania pieniędzy, jaką strategię warto wybrać, aby nie zbankrutować, jak ważne jest racjonalne gospodarowanie finansami, z czym się wiąże pożyczanie pieniędzy (np. konieczność oddania z procentem).

Zajęcia, poza oczywistym aspektem edukacyjnym, sprawiały dzieciom dużo radości.