"Bliżej Tatr" - wycieczka do Doliny Białego

#TatrzańskiParkNarodowy

W ramach programu „Bliżej Tatr” realizowanego przez Tatrzański Park Narodowy uczniowie klas 4-6  wzięli udział w wycieczce do Doliny Białego.

Cele wycieczki:

  • Docenienie piękna tatrzańskiej przyrody.
  • Przypomnienie zasad zachowania się w obszarach chronionych.
  • Popularyzacja turystyki pieszej.
  • Integracja uczniów z różnych zespołów klasowych.

Podczas wycieczki uczniowie poznali osobliwości przyrodnicze i krasowe regla dolnego m.in. widzieli nieliczną w Polsce roślinę owadożerną - Tłustosza alpejskiego. Potrafili dostrzec kotły eworsyjne/ wirowe (tzw. marmit) w pobliskim potoku. Dowiedzieli się,  że nazwa Białego Potoku wzięła się od licznych kipieli wodnych, które pieniąc się robią wrażenie białej wody. Bogatą wiedzą tatrzańską podzielił się z uczniami pan Tomasz Zając  - przewodnik tatrzański.