Różnorodność i neuroróżnorodność w społeczności szkolej

#SzkołaMyśleniaPozytywnego

W kwietniu popularyzowaliśmy wśród rodziców wiedzę na temat neuroróżnorodności dzieci. Statystyki donoszą, że liczba dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu wzrasta z roku na rok.
Rodzice otrzymali broszurę informacyjną pod tytułem: "Podobni -różni, dzieci i dorośli ze spektrum autyzmu"(opracowanie materiałów: Fundacja Synapsis | Fundacja dla dzieci i dorosłych z autyzmem). W materiałach informacyjnych skupiono uwagę na wczesnych objawach autyzmu u dzieci. Część rodziców obejrzała krótkie filmy na ten temat i odbyła pogadankę z nauczycielem, wychowawcą. Dzięki wczesnej diagnozie możliwe jest dostosowanie odpowiedniej terapii oraz metod nauczania w szkole, tak aby jak najlepiej przygotować dziecko z zaburzeniami do funkcjonowania w szkole i w życiu dorosłym. Rodzice analizowali zachowanie swoich dzieci, wyciągnęli wnioski, że pojedyncze cechy nie kwalifikują jeszcze do zaburzenia, musi zachodzić szereg symptomów.

W ramach warsztatów na temat różnorodności uczniowie klasy 4 zapoznali się z bajką terapeutyczną o przyjaźni wężyka z wróbelką. Przyjaźń tych dwojga napotykała problemy, jednak dzięki temu, że skupili się oni na poszukiwaniu rzeczy wspólnych, a nie na różnicach, pokonali trudności. Uczniowie przeżywali rozterki bohaterów bajki. Za przykładem bohaterów, parami stworzyli diagramy, na których wypisywali rzeczy dzielące ich oraz rzeczy wspólne.

W ramach krótkich zadań 5- minutowych, uczniowie na koniec lekcji odpowiadali na następujące pytania: wymień 3 rzeczy, które w dzisiejszej lekcji cię zainteresowały, 2 stwierdzenia, które były dla ciebie naprawdę ważne, 1 rzecz, którą chcesz zrozumieć lepiej. Wypowiedzi pokazały, że uczniowie mają trudność ze sformułowaniem własnego stanowiska na tematy zawarte w lekcji. Odpowiadali na pytania ogólnikowo, mieli trudność ze sformułowaniem, co dla nich było ważne lub czego jeszcze dobrze nie opanowali.

W ramach zadania otwartego uczniowie wzięli udział w spektaklu teatralnym baśni H.Ch. Andersena. Obejrzeli trzy baśnie: "Świniopas", "Nowe szaty króla" i "Brzydkie kaczątko". Przedstawienia poruszały tematy różnorodności pod względem statusu społecznego, myślenia i wyglądu. Morały płynące z bajek wyciągają ucznia z myślenia schematycznego, komfornistycznego, każą sięgać, dalej, widzieć więcej.