PRACUJEMY METODĄ PROJEKTU NA JĘZYKU POLSKIM

W marcu uczniowie klasy szóstej, siódmej i ósmej realizowali na języku polskim projekty edukacyjne związane z lekturami obowiązkowymi. Wykonując poszczególne zadania, uczyli się współpracy w grupie, rozwijali swoją kreatywność, a przede wszystkim utrwalali znajomość przeczytanych utworów.

Uczniowie klasy szóstej tworzyli gry planszowe związane z lekturą „Ania z Zielonego Wzgórza”. Ich zadaniem było nie tylko wykonanie planszy do gry, ale także napisanie instrukcji, a przede wszystkim ułożenie pytań związanych z przygodami Ani Shirley. Na zakończenie projektu poszczególne grupy wymieniły się swoimi grami i w formie zabawy utrwalały znajomość utworu.

Siódmoklasiści omawiali lekturę „Mały Książę”. Ich zadanie projektowe polegało na wykonaniu plakatu przedstawiającego podróż głównego bohatera oraz prezentację spotkanych przez niego postaci. Uczniowie formułowali także wnioski na temat najważniejszych prawd życiowych, których Mały Książę nauczył się w czasie swojej wędrówki.

Z kolei ósmoklasiści redagowali gazetę wojenną w oparciu o powieść Aleksandra Kamińskiego pt. „Kamienie na szaniec”. Znalazły się w niej artykuły na temat wybuchu II wojny światowej, życia mieszkańców Warszawy w czasie okupacji, działań podejmowanych w ramach Małego Sabotażu oraz różnych akcji dywersyjnych, w tym akcji pod Arsenałem. W gazecie nie zabrakło również prezentacji głównych bohaterów lektury: Rudego, Alka i Zośki.

Realizując projekty edukacyjne, uczniowie rozwijali umiejętność rozwiązywania problemów, twórczego myślenia, współpracy w zespole. Wszystkie grupy wykazały się dużym zaangażowaniem w czasie wykonywania powierzonych im zadań.