Kreatywnie w szkole

#SzkołaMyśleniaPozytywnego

Projekt “Szkoła myślenia pozytywnego 2.0”, zadanie na styczeń-luty 2024, dostarczył naszym uczniom i nauczycielom nowych, pozytywnych wrażeń. Społeczność szkolna pracowała nad ciekawym tematem: “Kreatywność”.

Nauczyciele odbyli szkolenie, podczas którego zastanawiali się, co rozumieją przez pojęcie kreatywność, jak wprowadzać na lekcji zadania pobudzające kreatywność, do czego potrzebna jest kreatywność. Samopoczucie przed zadaniami było różne, część grona deklarowała zainteresowanie tematem i zapał, a część zmęczenie. Najlepszą nauką jest doświadczenie, dlatego nauczyciele wykonali kilka zadań, które wymagały odrobiny kreatywności, odpowiadali na pytania praktyczne, wymagające pobudzenia wyobraźni oraz tworzyli łańcuchy skojarzeń ze słowem “kreatywność”. Nauczyciele zapoznali się z dziesięcioma skutecznymi zadaniami na rozwój kreatywności i wypowiadali się, które z nich mogliby wykorzystać na lekcji. Oto przykłady pomysłów na lekcję.

 • Technika abstrakcyjnych historii - do rozwijania umiejętności pisania wypracowań. Burza mózgów - do omawiania różnych problemów dotyczących np. bohaterów lektur.
 • W pracy nauczyciela można stosować wszystkie z omówionych ćwiczeń wzmacniających kreatywność. Dodają "świeżości" w nauczaniu, wzbudzają entuzjazm, a tym samym zdolność przyswojenia materiału.
 • Metoda blokowa to świetny sposób na ćwiczenia wprowadzające do pisania rozprawki. Abstrakcyjne historie sprawdzają się, gdy dzieci mają dość pracy z danym tematem (np. lekturą), takie zadanie pozwala nabrać pewności siebie w pisaniu.
 • Wykorzystuję na zajęciach burzę mózgów, metodę skojarzeń, rysowanie oburącz, ćwiczenia wyobraźni przez wizualizację, zagadki logiczne, tworzenie abstrakcyjnych historii, anagramy. Myślę, że takie ćwiczenia bardzo pobudzają dzieci do twórczego myślenia, są doskonałym sposobem na urozmaicenie zajęć.
 • Gra w skojarzenia.
 • Brainstorm, gra w skojarzenia - nauka słownictwa w języku obcym.

Wrażenia nauczycieli po szkoleniu były bardzo pozytywne, na pytanie, co zabierasz ze szkolenia, odpowiadali jak poniżej.

 • Warto rozwijać u uczniów kreatywność i myślenie, zamiast podawać im gotowe rozwiązania i wiedzę teoretyczną.
 • Nowe pomysły, zapał do pracy, radość z nauki.
 • Kreatywność daje radość, w szkole nam tego brakuje, warto szukać kreatywnych wyzwań nie tylko dla dzieci, ale i dla siebie.
 • Wychodzę z zajęć z przekonaniem, że warto nieustannie szukać w swojej pracy nowych sposobów na urozmaicenie zajęć poprzez ćwiczenia kreatywności, tak aby nasza praca dawała nam zadowolenie, spełnienie, a dzieciom radość w nauce.
 • Metody rozwoju kreatywności, czuję zadowolenie.

Podsumowując, wykonywanie zadań kreatywnych dostarcza nowej energii, o czym świadczą pozytywne wypowiedzi po szkoleniu. Ćwiczenia kreatywne dostarczają satysfakcji i zadowolenia. W szkole nie powinno zabraknąć czasu na zadania kreatywne.

W szkole przeprowadzono Tydzień wyzwań kreatywnych. Nauczycielom przedmiotów i wychowawcom udostępniono Karty wyzwań kreatywnych. Na początku lekcji uczniowie i uczennice wykonywali jedno wyzwanie wymagające kreatywności. Podejmowane wyzwania były dla uczniów ciekawe, dzięki nim udawało się rozpocząć lekcje z większą energią do działania. Kreatywność dla uczniów oznaczała: pomysłowość, ciekawość, odkrywczość.

W ramach zadania otwartego uczniowie dyskutowali nad zawodami, które wymagają kreatywności. Konkluzją było stwierdzenie, że kreatywność przydaje się w każdym zawodzie. Uczniowie opowiadali o osobach ze swojego otoczenia, które uważają za kreatywne, potrafili wskazać wiele wspaniałych cech danej osoby. Projektowali okładkę książki o sobie samym, tworzyli rysunki wymyślonych, fantastycznych zwierząt i opisywali nowe, niespotykane urządzenia. Dużo uśmiechu dostarczyła uczniom wspólna zabawa w układanie opowiadania z wylosowanym słowem.