"Przemoc werbalna - o krzywdzącej sile słów"

Uczniowie klas 4-8 wzięli udział w warsztatach profilaktycznych na temat przemocy werbalnej.

Celem warsztatów było przekazanie uczniom, że przemoc werbalna jest tak samo krzywdząca jak fizyczna oraz przedstawienie konsekwencji jakie ze sobą niesie. Uczniowie zostali uświadomieni, czym jest przemoc werbalna i jakie są jej formy. Zrozumieli przyczyny stosowania agresji słownej. Poznali konsekwencje dla sprawcy i ofiary przemocy werbalnej. Nabyli umiejętności skutecznej komunikacji bez wulgaryzmów. Wypracowywali asertywną postawę wobec osoby stosujacej przemoc werbalną. Warsztaty dały uczniom możliwość formułowania pozytywnych komunikatów wobec koleżanek i kolegów, co dla niektórych było niemałym wyzwaniem. Zajęcia finansowane były ze środków programu profilaktyki uzależnień w Gminie Bukowina Tatrzańska.