Szkoła Myślenia Pozytywnego - listopad 2023

W ramach projektu “Szkoła myślenia pozytywnego 2.0” - zadanie na listopad, uczniowie klasy czwartej dyskutowali nad prawami i obowiązkami dziecka. Punktem wyjściowym dyskusji było zapoznanie uczniów z Międzynarodową Konwencją Praw Dziecka. Uczniowie wskazywali, jakie prawa ma każde dziecko i zastanawiali się, na ile prawa te są respektowane w ich otoczeniu. Wśród podstawowych praw dziecka wymieniali: prawo do odpoczynku, prawo do nauki, prawo do rozwijania własnych pasji i  prawo do wolnego czasu na zabawę. Zadanie zwiększyło poziom samoakceptacji u uczniów. Uczniowie wskazywali, że mają prawo być czasami gorszymi od innych, mają prawo do własnego zdania i  mają prawo do jednakowego kontaktowania się z rodzicami, którzy nie mieszkają razem. Dyskusja na temat praw i obowiązków dziecka sprzyjała kształtowaniu u uczniów postawy refleksyjnej oraz zdolności formułowania i wypowiadania własnych myśli. Wynikiem końcowym zadania było wykonanie wspólnego plakatu.