Szkoła Myślenia Pozytywnego - październik

W ramach projektu “Szkoła myślenia pozytywnego 2.0” uczniowie klas 4-8 pod okiem wychowawców pracowali nad zagadnieniem: “Stres w moim życiu”. Uczniowie wykonywali różne zadania m.in. tzw. “maskę stresu”, która pokazywała, co przeżywa młody człowiek pod wpływem stresu. Kolejne zadanie polegało na określeniu swoich uczuć we wskazanej sytuacji stresującej i poszukiwaniu porad, recept na obniżenie poziomu stresu. Uczniowie trafnie określali negatywne emocje przeżywane podczas stresu. Na obniżenie poziomu stresu proponowali: grę w piłkę, zabawę ze zwierzętami domowymi, spacer, otwartą rozmowę, żartowanie, spotkanie z kolegą lub koleżanką i inne. Wśród wypowiedzi uczniów zdarzały się również takie, które świadczą o tym, że nie wszyscy uczniowie radzą sobie umiejętnie ze stresem. Wykonane wspólnie z nauczycielami zdania pozwoliły tym uczniom zapoznać się ze zdrowymi sposobami na przeżywanie sytuacji stresującej. Dzięki wykonanym zdaniom uczniowie i nauczyciele mieli możliwość bardziej się poznać i wspólnie wypracowywać pozytywne sposoby na pokonanie stresu.