Rekrutacja - ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzepiskach ogłasza zapisy dzieci w wieku od 3 do 6 lat do oddziału przedszkolnego oraz zapisy do klasy pierwszej. Zapisu można dokonać od 1 do 17 marca 2023 w godzinach 8.00 -11.00 w budynku szkoły na Bryjowym Potoku i w godzinach 11.30-14.00 w budynku szkoły na Grocholowym Potoku.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.

Harmonogram rerutacji:

 

TERMINY DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ BUKOWINA TATRZAŃSKA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

20 luty

 

 

28 luty

 

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w oddziale przedszkolnym

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

1 marca

 

 

17 marca

 

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie do oddziału/punktu przedszkolnego oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

23 marca

 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

23 marca

 

31 marca

 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

4 kwietnia

 

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych

Procedura odwoławcza

od 4 kwietnia

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkola i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

22 maja

 

2 czerwca

 

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

7 czerwca

 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

7 czerwca

 

15 czerwca

 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

20 czerwca

 

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.

od 20 czerwca

Procedura odwoławcza.

 TERMINY DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO KLAS PIERWSZYCH
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ BUKOWINA TATRZAŃSKA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

Postępowanie rekrutacyjne do klas I

w szkołach podstawowych

1 marzec

 

17 marzec

 

Złożenie w szkole podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

23 marca

 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

23 marca

 

31 marca

 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w szkole.

4 kwietnia

 

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych

Procedura odwoławcza

od 4 kwietnia

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do klas I

w szkołach podstawowych

22 maja

 

2 czerwca

 

Złożenie w szkole podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

7 czerwca

 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

7 czerwca

 

15 czerwca

 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w szkole.

20 czerwca

 

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.

od 20 czerwca

Procedura odwoławcza.