NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytetu 3: „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” nasz oddział przedszkolny  otrzymał  na początku roku szkolnego 2022/2023 środki finansowe na zakup książek: 1175zł oraz na realizację działań promujących czytelnictwo: 700zł . Nasz księgozbiór wzbogacił się o 75 książek. Zakupiono również 44 książki przeznaczonych na nagrody w konkursach czytelniczych.