Obozy sportowe

Ogłoszenie Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska

Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska – Andrzej Pietrzyk

organizuje 10-cio dniowe półobozy sportowe w zakresie

zajęć ogólnorozwojowych

zajęć tanecznych

oraz

w dyscyplinach sportowych piłka nożna i piłka siatkowa.

 

W półobozach mogą wziąć udział dziewczynki i chłopcy zamieszkujący na stałe
na terenie gminy Bukowina Tatrzańska z następujących roczników:

Obóz piłka nożna:

I grupa: rocznik 2012, 2013, 2014, (2015 rezerwa wg kolejności zgłoszeń),

Termin zajęć: 27.06.-06.07.2022 r.

Miejsce: Gminne Centrum Rekreacji i Sportu w Białce Tatrzańskiej

II grupa roczniki: 2009, 2010, 2011 (2012 rezerwa wg kolejności zgłoszeń)

Termin zajęć: 07.07.-16.07.2022 r.

Miejsce: ORLIK Jurgów

 

Obóz piłka siatkowa:

roczniki 2007, 2008, (2009 rezerwa wg kolejności zgłoszeń).

Termin: 28.07.-06.08.2022 r.

Miejsce: Szkoła Podstawowa w Bukowinie Tatrzańskiej

 

Obóz zajęcia ogólnorozwojowe:

I grupa roczniki: 2012, 2013, (2014 rezerwa wg kolejności zgłoszeń),
Termin: 27.06.-06.07.2022 r.,

II grupa roczniki 2014, 2015, (2016 rezerwa wg kolejności zgłoszeń)

Termin: 07.07.-16.07.2022 r.,

III grupa roczniki: 2010, 2011, (2012 rezerwa wg kolejności zgłoszeń)

Termin: 18.07.-27.07.2022 r.

Miejsce: Szkoła Podstawowa w Bukowinie Tatrzańskiej

 

 

Obóz taneczny:

I grupa roczniki: 2007, 2008,

Termin: 07.07.2022-16.07.2022,

II grupa roczniki 2009, 2010.

Termin: 28.07.-06.08.2022,

Miejsce: Szkoła Podstawowa w Bukowinie Tatrzańskiej

 

Zajęcia odbywać się będą w godzinach od 8:30 do 16:00.

Uczestnicy otrzymają śniadanie oraz obiad i wodę do picia.

Zapisów można dokonać u dyrektora Gminnego Centrum Rekreacji i Sportu
w Białce Tatrzańskiej pod numerem tel. 601 854 493, w terminie od 21 marca 2022 roku do 19 kwietnia 2022 roku

Koszt udziału w półobozie piłki nożnej, zajęć ogólnorozwojowych i piłki siatkowej to 120 zł (koszt zakupu artykułów spożywczych).

Koszt udziału w obozie tanecznym to 250 zł (koszt zakupu artykułów spożywczych oraz część wynagrodzenia instruktorów tańca).

Uwaga: liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zachęcamy do zapisów!

Więcej szczegółów w regulaminie – do pobrania poniżej.

„Sportowe Wakacje w Gminie Bukowina Tatrzańska”
2022

Regulamin

 1. Obozy sportowe organizowane są przez Andrzeja Pietrzyka - Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska.
 2. W obozach szkoleniowych z zakresu piłki nożnej, siatkówki i zajęć ogólnorozwojowych oraz tańca mogą wziąć udział dziewczęta i chłopcy zamieszkali na stałe na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska, urodzeni w latach określonych w tabeli poniżej:

 

PIŁKA NOŻNA

MIEJSCE PÓŁOBOZU

TERMIN

LICZBA UCZNIÓW

ROCZNIKI

GCRiS Białka Tatrzańska

27.06.2022-06.07.2022

15

2012, 2013, 2014 (2015 rezerwa wg kolejności zgłoszeń)

 

ORLIK 2012 Jurgów

07.07.2022-16.07.2022

16

2009, 2010, 2011 (2012 rezerwa wg kolejności zgłoszeń)

 

ZAJĘCIA TANECZNE

MIEJSCE PÓŁOBOZU

TERMIN

LICZBA UCZNIÓW

ROCZNIKI

SP Bukowina Tatrzańska

07.07.2022-16.07.2022

16

2007, 2008

 

SP Bukowina Tatrzańska

28.07.2022-06.08.2022

16

2009, 2010

 

 

ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE DLA UCZNIÓW

MIEJSCE PÓŁOBOZU

TERMIN

LICZBA UCZNIÓW

ROCZNIKI

SP Bukowina Tatrzańska

27.06.2022-06.07.2022

20

2012, 2013 (2014 rezerwa wg kolejności zgłoszeń)

SP Bukowina Tatrzańska

07.07.2022-16.07.2022

20

2014, 2015 (2016 rezerwa wg kolejności zgłoszeń)

SP Bukowina Tatrzańska

18.07.2022-27.07.2022

20

2010, 2011 (2012 rezerwa wg kolejności zgłoszeń),

 

OBÓZ SIATKARSKI

 

MIEJSCE PÓŁOBOZU

TERMIN

LICZBA UCZNIÓW

ROCZNIKI

SP Bukowina Tatrzańska

28.07.2022-06.08.2022

16

2007, 2008 (2009 rezerwa wg kolejności zgłoszeń)

 

 1. Zajęcia odbywać się będą w podanych wyżej terminach, z wyłączeniem niedziel, w godzinach od 8:30 do 16:00.
 2. Zajęcia prowadzone będą przez instruktorów posiadających kwalifikacje
  do szkolenia w danej dyscyplinie sportu.
 3. Zajęcia taneczne prowadzone będą przez instruktorów tańca.
 4. W trakcie trwania półobozów odbędą się spotkania uczniów z psychologiem.
 5. Uczeń może być zgłoszony na jeden wybrany półobóz.
 6. Uczeń może uczestniczyć w kolejnym półobozie, jeżeli po przyjęciu zgłoszeń pozostaną wolne miejsca. W tym celu sporządzona zostanie lista rezerwowa zgłoszonych uczestników. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 7. Zgłoszenia udziału dziecka w półobozie należy dokonać telefonicznie
  u dyrektora GCRiS pod nr telefonu 601 854 493, w terminie od 21 marca do 19 kwietnia 2022 roku. Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.
 8. Rodzic dziecka zakwalifikowanego do udziału w półobozie otrzyma telefoniczne potwierdzenie zakwalifikowania dziecka wraz z podaniem terminu półobozu, na który dziecko zostało przyjęte.
 9. Celem potwierdzenia woli, rodzic zobowiązany jest w terminie do 31 maja 2022 roku do złożenia podpisanej zgody (deklaracji uczestnictwa) na uczęszczanie dziecka na zajęcia w ramach półobozu „Aktywne wakacje w Gminie Bukowina Tatrzańska” 2022 oraz do wniesienia w takim terminie opłaty za półobóz.
 10. Deklarację uczestnictwa oraz opłatę będzie przyjmował dyrektor GCRiS
  w Białce Tatrzańskiej.
 11. W trakcie pobytu na półobozie uczestnicy otrzymają wyżywienie: śniadanie
  i obiad oraz wodę.
 12. Obowiązkiem rodziców jest dowiezienie dziecka na zajęcia, min. 10 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć oraz odebranie go punktualnie
  po zakończonych zajęciach, tj. o godz. 16:00.
 13. Rodzice zapewniają dzieciom właściwy strój sportowy (odpowiednie obuwie: buty halowe z jasną podeszwą oraz buty na boisko zewnętrzne, dres lub koszulkę i spodenki), a także ręcznik.
 14. Rodzice oświadczają, że stan zdrowia dziecka pozwala na jego udział w obozie sportowym.
 15. Wójt Gminy pokrywa koszty instruktorów, wynajęcia hali oraz zakupu niezbędnych pomocy do ćwiczeń, a także ubezpieczenie uczestników.
 16. Odpłatność za półobóz sportowy w zakresie piłki nożnej, siatkówki oraz zajęć ogólnorozwojowych wynosi 120 zł, jest to koszt zakupu produktów
  do przygotowania śniadania, obiadu i zakup wody do picia (Wójt Gminy pokrywa koszty wynagrodzeń pracowników kuchni).
 17. Odpłatność za obóz taneczny wynosi 250 zł, w tym 120 zł to koszt zakupu produktów do przygotowania śniadania, obiadu i zakup wody do picia, natomiast 130 zł to częściowe pokrycie wynagrodzenia instruktorów tańca.
 18. Uczestnik obozu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu obiektu oraz regulaminu półobozu sportowego, w szczególności do zachowania dyscypliny, dostosowywania się do poleceń instruktorów oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 19. Uczestnik obozu, nie przestrzegający regulaminu, zostanie skreślony z listy uczestników, po uprzednim powiadomieniu rodzica/opiekuna prawnego. W takim przypadku nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty za obóz.
 20. Rodzic oświadcza, że dziecko, które rano stawi się na zajęciach jest zdrowe, nie występuje u niego podwyższona temperatura ciała oraz, że w przeciągu 14 dni przed rozpoczęciem półobozu nie miało kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
 21. W sytuacji, gdy w trakcie zajęć dziecko poczuje się źle, zostanie ono odizolowane, a rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego odbioru dziecka
  z półobozu oraz dostosowanie się do zaleceń lekarza lub Sanepid-u.
 22. Organizator zastrzega sobie możliwość nie uruchomienia półobozów w całości lub w poszczególnych dyscyplinach i poszczególnych terminach, w przypadku braku zainteresowania tymi zajęciami, tj. w sytuacji, gdy na dany półobóz
  i dany termin nie zbierze się grupa uczniów określona w tabeli powyżej.