Zarządzenie nr 4

ZARZĄDZENIE Nr 4/2021/2022

z dnia 18 lutego 2022r.

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZEPISKACH

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalnianiem COVID-19

Na podstawie

  • 7 ust. 3-8, § 9a i § 9a rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) oraz § 3 pkt 4-7 rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410 z póź. zm.)oraz Rozporządzenia MEN z dnia 11 lutego 2022r zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2022 poz. 367).  

Zarządza się, co następuje:

  • 1

Z dniem 21 lutego 2022r. Szkoła Podstawowa w Rzepiskach wznawia zajęcia dydaktyczne klas V-VIII w trybie stacjonarnym według dotychczasowego planu lekcji. 

  • 2

Oddziały przedszkolne oraz klasy I-IV pracują bez zmian – stacjonarnie.

  • 3

Świetlice szkolne oraz biblioteka pracują według pierwotnie ustalonego harmonogramu.

  • 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w dzienniku elektronicznym sprzepiska.mobidziennik.pl oraz na stronie internetowej SP w Rzepiskach sprzep1.edu.pl.

  • 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 lutego 2022r.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzepiskach

Andrzej Rusnak