"Przerwa na czytanie 2023" u starszych

Szkoła Podstawowa w Rzepiskach wzięła udział w IV Międzynarodowej edycji VIII Ogólnopolskiej akcji "Przerwa na czytanie - bicie rekordu w czytaniu na przerwie".

Promocja akcji w klasach 4-8 odbyła się w poprzedzającym akcję tygodniu w następujący sposób. Ogłoszono zadanie dla uczniów, którym było przyniesienie z domu wybranej książki, oraz przebranie się za wybraną postać z książki lub przyniesienie rekwizytu związanego z książką. Podczas akcji, wybrani lub wylosowani uczniowie czytali na głos fragment książki i zachęcali innych do przeczytania jej. Wśród przyniesionych książek pojawiły się m.in. następujące tytuły:”Doktor Dolittle”, “Zaopiekuj się mną”,”Czerwony kapturek” i “Chłopcy z placu broni”. Uczniowie i nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z zainteresowaniami czytelniczymi innych osób oraz zaprezentowania się na forum szkolnym.