ŚLUBOWANIE KLASY PIERWSZEJ

Powitanie pierwszej klasy

Wszystko, wszystko
dziś dla pierwszej klasy:
uśmiech słońca,
kolorowe astry.
I ten wierszyk,
który starsze dzieci
dla pierwszaków
mówią z pamięci.
Chodźcie śmiało
do szkoły pierwszacy,
do zabawy wspólnej
do pracy.
Szkoła drzwi swe
otwiera gościnnie,
szkoła dzisiaj
serdecznie was przyjmie!

                         Cz. Janczarski