Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzepiskach

Nauczyciele i wychowawcy:

Wychowawcy:

Oddział przedszkolny – mgr Małgorzata Rączka
Klasa 1 – mgr Małgorzata Stokłosa
Klasa 2 – mgr Małgorzata Chabior
Klasa 3 – mgr Anna Gryglak/mgr Karolina Siuta
Klasa 5 – mgr Anna Bartoszek
Klasa 6 i 7 – mgr Dariusz Sochacki
Klasa 8 -mgr Mariola Miśkowicz
 
Nauczyciele:
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE
mgr Małgorzata Rączka
mgr Anna Gryglak
mgr Małgorzata Chabior
mgr Małgorzata Stokłosa
mgr Karolina Siuta
 
JĘZYK POLSKI
mgr Joanna Górnisiewicz
 
MATEMATYKA
mgr inż. Andrzej Rusnak
mgr Grażyna Budz
 
HISTORIA
mgr Mariola Miśkowicz
 
JĘZYK ANGIELSKI
mgr Dariusz Sochacki
 
JĘZYK NIEMIECKI
mgr Marian Kikla
 
BIOLOGIA
mgr Małgorzata Stokłosa
 
INFORMATYKA
mgr Joanna Górnisiewicz
 
GEOGRAFIA
mgr Dominik Remiasz
 
CHEMIA
mgr Małgorzata Stokłosa
 
FIZYKA
mgr Małgorzata Stokłosa
 
RELIGIA
ks. mgr Piotr Kosakowski
 
WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Anna Bartoszek
 
TECHNIKA
mgr Małgorzata Chabior
 
PLASTYKA
mgr Małgorzata Chabior
 
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
mgr Mariola Miśkowicz
 
PRZYRODA
—————-
 
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
mgr Mariola Miśkowicz
 
MUZYKA
mgr Marian Kilka
 
BIBLIOTEKA
mgr Małgorzata Rączka
 
LOGOPEDIA
mgr Judyta Ptak